Read Taghadh de Sgeulachdan Inspeactair Rebus by Ian Rankin Free Online


Ebook Taghadh de Sgeulachdan Inspeactair Rebus by Ian Rankin read! Book Title: Taghadh de Sgeulachdan Inspeactair Rebus
The author of the book: Ian Rankin
ISBN: No data
ISBN 13: No data
Language: English
Format files: PDF
The size of the: 475 KB
City - Country: No data
Loaded: 2464 times
Reader ratings: 3.2
Edition: Grace Note Publications
Date of issue: November 19th 2014

Read full description of the books:Thàinig an taghadh seo de sgeulachdan eucoir Ian Rankin às na cruinnichidhean aige A GOOD HANGING (1992) agus BEGGARS BANQUET (2002). Clàradh, Mallachd Dean, A’ faicinn Rudan, Auld Lang Syne agus Club nam Fear-uasal – agus Freagairt Ceàrr, Balla-ciùil, Uinneag a’ Chothruim, Bitheamaid Geanach agus Thadhail Cuideigin air Eddie. Ann an naoi de na sgeulachdan tha rannsachadh le Inspeactair John Rebus. An aon sgeulachd anns nach eil Rebus ’s e ‘Thadhail Cuideigin air Eddie’. A rèir Ian Rankin, tha an sgeulachd sin mu mhodh-obrach nam poileas: “Tha murtair innte, chaidh cuideigin a mhurt agus tha car san deireadh.”

Tha Tormod MacGill-Eain ainmeil fad is farsaing mar-thà na sgrìobhadair ealanta ann am Beurla is ann an Gàidhlig. ’S e fianais ùr nodha air a bhuadhan a tha san eadar-theangachadh seo air obair sgrìobhadair barraichte eile. A thuilleadh air sin fhuair e coingheall o Ruaraidh Mac an t-Saoir, duine òg a tha an geall air an aon cheann-uidhe ris fhèin a ruigheachd. Tha a’ Ghàidhlig aca dìleas do bhrìgh na Beurla bheothail aig Ian Rankin: fad na h-ùine a’ seachnadh cruth doilleir. Tha Tormod MacGill-Eain gu mòr ri mholadh; dà chànan a tha cho eadar-dhealaichte is a tha a’ Beurla is a’ Ghàidhlig agus an tionndadh cho soirbheachail. Tha sinn uile fada na chomain (Iain MacAonghais)

This selection from Ian Rankin’s crime stories is taken from the collections A GOOD HANGING (1992) and BEGGARS BANQUET (2002). Playback, The Dean Curse, Seeing Things, Auld Lang Syne and The Gentlemen’s Club - and Trip Trap, Facing the Music, Window of Opportunity, No Sanity Clause and Someone Got to Eddie. Nine stories feature investigations by Inspector John Rebus. The only story that does not feature Rebus is ‘Someone Got to Eddie’. That story, according to Ian Rankin, is essentially a police procedural: “It’s got a killer, it’s a got a murder victim and it’s got a twist at the end.”


Download Taghadh de Sgeulachdan Inspeactair Rebus PDF Taghadh de Sgeulachdan Inspeactair Rebus PDF
Download Taghadh de Sgeulachdan Inspeactair Rebus ERUB Taghadh de Sgeulachdan Inspeactair Rebus PDF
Download Taghadh de Sgeulachdan Inspeactair Rebus DOC Taghadh de Sgeulachdan Inspeactair Rebus PDF
Download Taghadh de Sgeulachdan Inspeactair Rebus TXT Taghadh de Sgeulachdan Inspeactair Rebus PDFRead information about the author

Ebook Taghadh de Sgeulachdan Inspeactair Rebus read Online! AKA Jack Harvey.

Born in the Kingdom of Fife in 1960, Ian Rankin graduated from the University of Edinburgh in 1982 and then spent three years writing novels when he was supposed to be working towards a PhD in Scottish Literature. His first Rebus novel was published in 1987; the Rebus books are now translated into 22 languages and are bestsellers on several continents.

Ian Rankin has been elected a Hawthornden Fellow. He is also a past winner of the Chandler-Fulbright Award, and he received two Dagger Awards for the year's best short story and the Gold Dagger for Fiction. Ian Rankin is also the recipient of honorary degrees from the universities of Abertay, St Andrews, and Edinburgh.

A contributor to BBC2's Newsnight Review, he also presented his own TV series, Ian Rankin's Evil Thoughts, on Channel 4 in 2002. He recently received the OBE for services to literature, and opted to receive the prize in his home city of Edinburgh, where he lives with his partner and two sons.

http://us.macmillan.com/author/ianrankin


Reviews of the Taghadh de Sgeulachdan Inspeactair Rebus


STANLEY

It reads on one breath.

EVAN

The most cool book

SOPHIA

This is a very predictable author. When you get a book for free, you can read it. The intrigue is present, the unbundling is clear.

BOBBY

Energy text

SCARLETT

An enticing cover and a controversial story.
Add a comment
Download EBOOK Taghadh de Sgeulachdan Inspeactair Rebus by Ian Rankin Online free

PDF: taghadh-de-sgeulachdan-inspeactair-rebus.pdf Taghadh de Sgeulachdan Inspeactair Rebus PDF
ERUB: taghadh-de-sgeulachdan-inspeactair-rebus.epub Taghadh de Sgeulachdan Inspeactair Rebus ERUB
DOC: taghadh-de-sgeulachdan-inspeactair-rebus.doc Taghadh de Sgeulachdan Inspeactair Rebus DOC
TXT: taghadh-de-sgeulachdan-inspeactair-rebus.txt Taghadh de Sgeulachdan Inspeactair Rebus TXT